Op zeer korte termijn starten de gesprekken over de uitwerking van een verplichte AOV voor zelfstandigen. PZO zal namens het zelfstandigenforum betrokken zijn bij deze gesprekken. Doel is dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin 2020 een concreet voorstel ontvangt. Lees hieronder meer over onze betrokkenheid.

De komende periode gaan de sociale partners (werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties) met elkaar in gesprek om te komen tot een breed gedragen voorstel voor een verplichte AOV voor zelfstandigen. Deze afspraak is gemaakt in het kader van het onlangs gesloten pensioenakkoord. PZO is mede namens ZZP Nederland onderdeel van de delegatie van VNO-NCW en MKB-Nederland om de belangen van alle zelfstandigen in hun achterban goed te kunnen vertegenwoordigen.

 

Zelfstandigenforum

PZO vormt samen met Stichting ZZP Nederland het Zelfstandigenforum en zal dus in afstemming met ZZP Nederland aan tafel zitten tijdens de gesprekken. Gezamenlijk vertegenwoordigen de organisaties in de werkgeversdelegatie ongeveer 170.000 zelfstandigen, oftewel bijna 1 op de 4 zelfstandigen.

 

Achtergronden

Voor de zomer hebben sociale partners een pensioenakkoord gesloten, waarvan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen een onderdeel was. Bij de invulling van de maatregelen zouden zelfstandigenorganisaties betrokken worden en dat is nu het geval. Inmiddels heeft de minister de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen voor een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen.

X