Gisteravond heeft het kabinet een groot steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Daarmee maakt het kabinet duidelijk dat de uitbraak van het Coronavirus niet alleen maar een ondernemersrisico is, zoals Minister Wiebes dit weekend aangaf. Hij kreeg daarop veel kritiek van zzp’ers. Terecht vindt Margreet Drijvers. “Het zijn extreme omstandigheden en die vragen om extreme maatregelen”. PZO is blij met de extra maatregelen, dit biedt zelfstandigen met zorgen over hun financiële situatie even de nodige rust. Het is nu van belang om ervoor te zorgen dat de maatregelen ook goed worden uitgevoerd.

 

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk. In dit artikel zoomen we in op de maatregelen die voor zelfstandigen zijn genomen om deze moeilijke periode door te komen.

 

 

Tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers

Het kabinet stelt voor om een tijdelijke voorziening in te stellen voor zelfstandigen met financiële problemen. Deze regeling is aanvullend op de mogelijkheden die er al zijn (BBZ, krediet aanvragen, BMKB, voorlopige aanslag wijzigen) en is gericht op het snel verstrekken van hulp. Je kunt op twee manieren ondersteuning aanvragen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

 

Aanvullende uitkering

De uitkering om te voorzien in levensonderhoud vult je inkomen aan tot het sociaal minimum (bijstandsniveau). Hierbij wordt in tegenstelling tot bij de BBZ geen toets gedaan op de levensvatbaarheid van je bedrijf, vermogen of inkomen van je partner. Deze aanvullende uitkering is een gift voor maximaal 3 maanden. Je hoeft het dus niet terug te betalen. Bij een aantal gemeenten kun je al een aanvraag indienen. Ga naar de website van de gemeente waar je bedrijf staat ingeschreven om een aanvraag te doen. Nog niet alle gemeenten zijn zo ver.

 

Bedrijfskapitaal

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De versnelde procedure geldt voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en een flinke verlaging van het rentepercentage.

Het kabinet gaat nu in gesprek met verschillende partijen om dit zo snel mogelijk handen en voeten te geven. Zodra de regeling gereed is, kun je dat uiteraard teruglezen op onze website. Rijksoverheid heeft de meest gestelde vragen over de nieuwe regeling op een rij gezet, je bekijkt ze hier.

 

Liquiditeitssteun

Een andere manier van liquiditeitssteun is uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Stuur daarvoor een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst (Postbus 100, 6400 AC Heerlen). Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijg je per direct uitstel van betaling. Ook hier worden maatregelen genomen om de snelheid van het proces te bevorderen. Een individuele beoordeling vindt later plaats en je hoeft niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Daarnaast zal de Belastingdienst de komende periode geen boetes uitdelen. Ook bij deze maatregel onderzoekt het kabinet nog hoe het precies vormgegeven wordt.

 

Noodloket

Voor zzp’ers die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een noodloket. Belangrijke vereiste is dat er sprake moet zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Dit geldt bijvoorbeeld voor horecagelegenheden, schoonheidssalons, en andere zelfstandigen die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Het gaat om een forfaitair bedrag van €4.000 voor de periode van 3 maanden die niet hoeft te worden terugbetaald. De precieze voorwaarden worden uitgewerkt.

 

Uitvoering punt van aandacht

Nu veel ambtenaren thuiswerken is het van belang om extra aandacht te hebben voor de uitvoering van de maatregelen. Wij hebben een aantal gemeenten gesproken en zij geven aan dat het aantal Bbz aanvragen flink gestegen is. De Minister geeft aan dat de Bbz toegankelijker is, maar gemeenten hebben simpelweg niet de mankracht om alle aanvragen snel te verwerken. Wij vragen dan ook extra aandacht van de minister voor de uitvoering hiervan. Maak ambtenaren vrij om hen bij te staan.

 

Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat de maatregelen ook goed worden uitgevoerd door de verschillende gemeenten en de Belastingdienst. Daarom zijn we continu in gesprek met de betrokken ministeries, ook om alle zorgen en vragen van zelfstandigen onder de aandacht te kunnen blijven brengen. Zodra de maatregelen klaar zijn voor gebruik, kun je dat teruglezen op onze website.

Laat ons vooral weten waar je tegenaan loopt zodat we dat ook mee kunnen nemen richting de ministeries.

X