Inmiddels zijn vele aanvragen voor tijdelijke overbrugging van zelfstandigen al aangevraagd en voorschotten voldaan. Met de publicatie in het Staatsblad is de regeling nu officieel in werking getreden en kunnen de gemeenten beschikkingen afgeven. De Tozo is ten opzichte van eerdere bekendmakingen iets verruimd. Je kunt nu ook een aanvraag doen voor de periode na mei.

Uitzondering voor zorgaanbieders

In beginsel kunnen alle zelfstandige ondernemers een beroep doen op de Tozo, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Er is een categorie die eerst naar een ander loket moet. Bepaalde zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis, kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning.

 

Gemeente kan nu beslissingen nemen

Nu de regeling en vooral de voorwaarden bekend zijn, kunnen gemeenten beschikkingen afgeven, ofwel besluiten nemen over de aanvragen die zij hebben binnen gekregen. Veel ondernemers hebben al een voorschot gekregen en nu kunnen de aanvragen formeel worden afgehandeld. Krijg je een afwijzing? Dan moet je al uitgekeerde voorschotten terugbetalen. Je kunt vanaf nu ook bezwaar aantekenen tegen beslissingen die zijn genomen.

 

Voor welke periode geldt de Tozo?

Ten opzichte van eerdere berichten is de Tozo iets verruimd. Voorheen kon je de Tozo aanvragen voor de maanden maart, april en mei. Daar zijn nu de maanden juni, juli en augustus aan toegevoegd. Voorwaarde is wel dat je de aanvraag voor 1 juni doet. Je kunt nog steeds maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden gebruik maken van de overbruggingsregeling. Je kunt ook kiezen voor 1 kalendermaand of twee aaneengesloten kalendermaanden.

 

Wanneer wordt het tot mijn inkomen gerekend?

De laatste weken hebben we hier veel vragen over gekregen en ook de ambtenaren en politiek lagen lang niet altijd op één lijn. Ze zijn er nu echt uit. Heb je een opdracht gedaan voor de Coronacrisis en deze pas uitbetaald gekregen in een van de maanden waarvoor je een aanvraag doet dan telt deze niet mee voor het inkomen (ook als de factuurdatum wel in de periode van de aanvraag ligt). Wanneer je arbeid of diensten hebt geleverd in de aanvraagperiode en factuur valt in of buiten de aanvraagperiode, dan geldt dit wel tot je inkomen. Op onze website, bij de meeste gestelde vragen, lees je hoe je je inkomen berekent. Let op dat je een inlichtingenplicht hebt. Is je inkomen hoger of lager dan vooraf opgegeven, dan moet je de wijzigingen doorgeven aan de gemeente. Ook als je verhuist naar een andere gemeente of een echtscheiding moet je doorgeven aan de gemeente. Bekijk op onze website alle informatie over de Tozo.

Nog steeds ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de Tozo

Helaas zijn er nog steeds ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de Tozo, omdat zij het urencriterium niet halen. De staatssecretaris heeft dankzij onze inzet wel aangegeven positief te staan tegenover de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal voor de ondernemers die AOW-gerechtigd zijn. Ook voor grenswerkers wordt nu nagedacht over een regeling. Wij hopen daar snel positief over te kunnen berichten.

GOED NIEUWS: Bekijk hier de update over grenswerkers en AOW’ers

X