Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën maakt vandaag bekend dat het kabinet zes nieuwe belastingmaatregelen treft om ondernemers, waaronder ook zzp’ers, te ondersteunen in deze lastige tijden. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die al zijn genomen. Zo houden zelfstandigen recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, kun je een betaalpauze voor je hypotheekverplichting krijgen, een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling en kunnen bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019 waardoor er meer geld bij de bedrijven blijft. En de grenswerkers en AOW'ers kunnen ook aanspraak maken op de TOZO. En dat is goed nieuws voor ondernemers.

1.    Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap moeten zichzelf een zogenaamd gebruikelijk loon uitkeren van zo’n €46.000 per jaar. Normaalgesproken mag dit niet zomaar omlaag worden gebracht, maar het kabinet heeft nu besloten dat, omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Zo blijft er zo veel mogelijk geld in de vennootschap.

2.    Versoepeling urencriterium zelfstandigenaftrek

Voor veel ondernemers ligt het werk momenteel helemaal stil. Om dan aan je urencriterium te voldoen is een hele opgave, ook omdat het maar de vraag is of je de rest van het jaar meer uren kan maken. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. PZO is erg blij met deze maatregel.

 

3.    Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Nu wordt het mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Dit is voor veel ondernemers een heel prettige maatregel.

 

4.    Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Erg prettig voor ondernemers want ook op deze manier kan liquiditeit behouden blijven.

 

5.    Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De inwerkingtreding van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt met een jaar uitgesteld. Ondernemers hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

 

6.    Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vandaag (24 apr 2020) aan de Tweede Kamer.
Lees meer 

X