Vanwege de aanhoudende lockdown breidt het kabinet de steunmaatregelen TVL en TONK uit. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt het subsidiepercentage voor de TVL verhoogd naar 100%. Daarnaast wordt er ook meer geld beschikbaar gesteld om de TONK ruimhartiger uit te voeren.

TVL uitgebreid

Het subsidiepercentage van de TVL wordt op voorstel van de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open.

 

Meer geld voor de TONK

Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huishoudens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was voor deze regeling 130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. Op onze website lees je meer over deze steunmaatregel.

X