Het kabinet heeft vandaag aangekondigd om de steun voor ondernemers opnieuw uit te breiden nu er nieuwe coronamaatregelen zijn genomen. Er komt weer een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. De vereenvoudigde Bbz blijft gehandhaafd en wordt niet verder uitgebreid.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie.

 

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december gelden er beperkingen voor evenementen. Daarom loopt de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) tot en met 31 december 2021. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.

 

Ondersteuning voor cultuur- en sportsector

Voor culturele instellingen en sportactiviteiten die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen biedt het kabinet ook steun. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten wordt uitgebreid en voor professionele sportevenementen stelt het kabinet steun beschikbaar ter compensatie van de inkomsten uit kaartverkoop.

 

Inkomensondersteuning

Er komt voorlopig geen uitbreiding van de vereenvoudigde Bbz, de opvolger van de meer bekende Tozo, zo blijkt uit het nieuwsbericht. Deze kan tot en met 31 december 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 

Meer informatie

Voor alle informatie over het steunpakket voor ondernemers ga je naar deze website van Rijksoverheid.

X