De coronacrisis raakt iedereen, sommige sectoren worden echter harder geraakt dan anderen. Daarom komt Minister Koolmees nu met het programma NL Leert Door. Op deze manier hoopt hij de gevolgen van de crisis te verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her) oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook voor zzp’ers zijn er diverse mogelijkheden.

De subsidieregeling NL Leert Door biedt iedereen, dus ook zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. De minister streeft ernaar dat iedereen een ontwikkeladviestraject kan starten vanaf begin augustus.

 

Iets later in het jaar kunnen zzp’ers en zelfstandig ondernemers ook scholingstrajecten volgen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, wordt binnenkort duidelijk.

 

“Wij hebben ons er hard voor gemaakt dat de ontwikkeladviezen en scholingstrajecten ook voor zelfstandigen beschikbaar zijn”, zegt Margreet Drijvers van PZO. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te richten op de toekomst van werk”.

 

Op de website van Noloc en NOBCO vind je een gekwalificeerde loopbaanadviseur bij jou in de buurt. Uiteraard kun je ook op een andere manier een gekwalificeerde adviseur vinden. Misschien heb je wel een loopbaanadviseur in je eigen netwerk.

X