Nadat ook de FNV afgelopen weekend heeft ingestemd met het Pensioenakkoord zal deze verder worden uitgewerkt. Minister Koolmees laat per brief weten welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet en wat er nog staat te gebeuren de komende periode. Voor zzp’ers wordt de toegang tot de tweede pijler vergroot. Verder geeft de minister aan dat hij het voorstel van de Stichting van de Arbeid over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers verder gaat uitwerken.

Toegang tweede pijler

Zoals vorig jaar al is aangekondigd wordt op dit moment onderzocht op welke manier de tweede pijler toegankelijker kan worden gemaakt voor zzp’ers. Om meer inzicht te krijgen in de systematiek en problematiek worden er in verschillende sectoren experimenten uitgevoerd met en voor zzp’ers. Zoals bijvoorbeeld in de bouw, cultuur en horeca wordt bekeken op welke manier zelfstandigen mee kunnen doen aan een bestaand pensioenfonds. Daarnaast wordt er ook een experiment gedaan met een pensioenfonds voor alleen zzp’ers. Op basis van de uitkomsten van deze experimenten wordt bekeken of en op welke manier wetgeving aangepast moet worden zodat zelfstandigen meer keuze hebben bij het opbouwen van voorzieningen voor hun oudedag. “Het is goed dat zelfstandigen straks meer keuze krijgen” zegt Margreet Drijvers van PZO.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Naast het toegankelijker maken van de tweede pijler voor zzp’ers is er vorig jaar in het Pensioenakkoord ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorheen gedrukt. Het afgelopen jaar heeft de Stichting van de Arbeid zich gebogen over dit onderwerp en is in maart met een advies gekomen. Minister Koolmees laat in zijn brief weten dat het kabinet voornemens is het advies van de Stichting over te nemen. Maar de zo noodzakelijke keuzevrijheid voor zelfstandigen, leidt tot uitdagingen voor de uitvoering door UWV en Belastingdienst. De komende tijd gaat de minister dan ook aan de slag om het voorstel verder uit te werken. In samenwerking met sociale partners, UWV, de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars en met betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties zal worden bekeken hoe het voorstel van de Stichting voor een verzekeringsplicht op een uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht. De minister streeft ernaar voor het einde van dit jaar een hooflijnenbrief te sturen. Verder streeft hij naar een uitgewerkt voorstel begin 2021 welke ter consultatie zal worden voorgelegd.

X