De SER is uitgebreid met drie extra zetels (van 33 naar 36 zetels) voor zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers. Door de uitbreiding wordt een structurele vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers in de Raad gerealiseerd.

De drie zetels voor zelfstandigen worden gelijk verdeeld over de drie geledingen: ondernemers, werknemers en de onafhankelijke deskundigen, ofwel kroonleden.

Namens Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zal aan de ondernemerskant een extra, plaatsvervangende zetel, worden ingevuld door Roderik Pape. Lees in deze brief van de SER aan minister van Gennip door wie de andere zetels worden ingevuld.

De vertegenwoordiging van zelfstandigen gaat nog deze zittingsperiode in en loopt tot 31 maart 2024.

X