Vanaf half mei is de lockdown langzaam maar zeker opgeheven voor het merendeel van de bedrijven. Gelukkig zijn inmiddels heel veel zelfstandigen weer aan het werk, maar anderen zitten ook nog werkloos thuis. Voor de lange termijn verwachten veel zelfstandigen dat het aantal opdrachten zal verminderen. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen weer en PZO houdt haar hart vast voor wat dit zal betekenen voor de zelfstandig ondernemers.

Klankbordgroep

Sinds het begin van de coronacrisis maakt PZO deel uit van de klankbordgroep van het ministerie van SZW, samen met FNV Zelfstandigen, MKB-Nederland, ONL, VNO-NCW en ZZP Nederland. In dit overleg zijn door PZO de signalen van de zelfstandigen naar voren gebracht om de noodmaatregelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op dat wat de zelfstandigen nodig hebben. Het steunpakket in zijn huidige vorm loopt af op 1 oktober. We zijn nu met SZW in gesprek over hoe de zelfstandigen na 1 oktober verder kunnen.

 

Perspectief

Met de stijgingen van het aantal besmettingen op dit moment, blijkt dat we niet zomaar van het virus af zijn. PZO zet zich continu in om zelfstandig ondernemers de mogelijkheden te bieden om zich in hun ondernemerschap te ontwikkelen en er voor te zorgen dat ze op een duurzame manier kunnen blijven doen wat ze steeds met veel hartstocht en inzet doen.

Veel ondernemers hebben zich aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Veel ondernemers hebben echter nog een vorm van ondersteuning nodig. Dit kan gaan om hulp bij het aanpassen van het businessmodel, bijscholing of omscholing, of wellicht coaching om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

Het is voor PZO belangrijk om te weten wat jou helpt om (weer) in je eigen inkomen te voorzien.

 

Vragenlijst

De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met PZO en andere ondernemersorganisaties het initiatief genomen om te vragen hoe jij er voor staat op 1 oktober 2020.

Vul jij ook de vragenlijst in? Deze kan geheel anoniem worden ingevuld en kost slechts 5 minuten. Alvast veel dank voor je hulp!

X