Wie had kunnen voorspellen dat 2022 nog zoveel onzekerheid met zich mee zou brengen. Meerdere lockdowns en nog niet het leven dat we voor corona hadden. Daarom in dit artikel geen voorspellingen, maar zaken waar je als zzp'er rekening mee moet houden in 2022.

In 2022 zijn er voor de zelfstandigen vooral fiscale veranderingen. De zelfstandigenaftrek gaat omlaag, de belasting in box 1 gaat omlaag en voor scholing komt het STAP-budget beschikbaar. Maar er is ook een nieuw kabinet met plannen voor de zelfstandigen en het coronavirus blijft voorlopig nog onder ons. Na het lezen van dit artikel ben jij goed voorbereid op het komende jaar.

 

Fiscale wijzigingen

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat dit jaar opnieuw omlaag van €6.670 naar €6.310. In de komende jaren wordt deze steeds verder afgebouwd. Toch gaan de zelfstandigen er dit jaar volgens de bewindspersonen weinig op achteruit doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting stijgen.

 

Belasting in box 1 omlaag

Dit jaar is ga je opnieuw minder belasting betalen in box 1. In plaats van 37,1% ga je 37,07% belasting betaling over je inkomen in box 1.

Belastbaar inkomenTarief 2021Tarief 2022
€ 0 tot € 69.39837,10%37,07%
€ 69.398 of meer49,50%49,50%

 

Tariefaanpassing aftrekposten

In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt. Vanaf 2022 zijn aftrekposten voor iedereen met een inkomen boven € 69.398 boven dat bedrag nog voor maximaal 40% aftrekbaar en niet 49,50%. Het gaat onder andere om de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en  mkb-winstvrijstelling. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

 

Geen aftrek scholingsuitgaven

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Scholingskosten die zakelijk zijn kunnen nog steeds ten laste van de winst worden gebracht.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. In 2022 gaan de aftrekpercentage van de MIA omhoog.

 

Fiscale stimulans elektrische auto gaat omlaag

De overheid bouwt de fiscale stimulans voor elektrisch rijden in de vorm van een lage bijtelling verder af. In 2022 geldt een bijtelling van 16%, tegenover een bijtelling van 12% in 2021.

 

Meer winst onder laag vpb-tarief

Een groter deel van de winst valt onder het lage vpb-tarief waardoor minder belasting wordt betaald. Over de eerste €395.000 wordt vanaf 2022 15% betaald, dat was €245.000. Over de winst boven €395.000 wordt 25% betaald.

 

Verrekenbare verliezen

In de vennootschapsbelasting mogen verliezen worden verrekend met de winst. Vanaf 2022 kunnen deze verliezen onbeperkt worden meegenomen naar volgende jaren. Eerst wordt het verlies verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Dit blijft beperkt tot één jaar. Is het verlies groot genoeg dan kan de rest worden meegenomen naar volgende jaren. Verliezen boven de 1 miljoen euro zijn volledig verrekenbaar. Verliezen daarboven nog voor 50%.

 

Geen belasting over TOGS en TVL

Wanneer in 2021 TOGS en/of TVL is ontvangen, hoeft daarover geen belasting te worden betaald. Deze bedragen worden niet meegerekend voor de belastbare winst.

 

Overige wijzigingen

Woonadressen afgeschermd

De woonadressen van ondernemers en bestuurders worden afgeschermd in het Handelsregister. Deze woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsinstanties of beroepsgroepen die daar een wettelijke toestemming voor hebben, zoals advocaten en deurwaarders. De woonadressen van zzp’ers die geen apart vestigingsadres hebben blijven nog steeds openbaar.

 

Meldplicht nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met zorg verlenen. Het gaat om zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en het gaat om jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet. Op de website van het ministerie kun je hierover en over allerlei andere verplichtingen meer lezen.

 

Coronavirus

Inmiddels blijkt dat we voorlopig nog niet klaar zijn met het coronavirus. Nieuwe varianten zullen blijven opduiken en het nieuwe kabinet zal daardoor maatregelen blijven nemen. Hopelijk zijn we snel uit de huidige lockdown en kunnen alle ondernemers zich weer gaan richten op ondernemen. Op onze website lees je meer over de steunmaatregelen die op dit moment gelden. De vereenvoudigde Bbz blijft in ieder geval tot 1 april 2022 van kracht. Vanaf 1 januari 2022 gaan de normbedragen voor de Bbz omhoog. Een alleenstaande ontvangt dan €1.091,71 en een gezin €1.559,58.

 

Nieuw kabinet

Er is een coalitieakkoord en dat betekent dat in januari een nieuw kabinet zal worden gepresenteerd. In het akkoord staat beschreven dat er voor zelfstandigen vooral helderheid moet komen en dat is een mooi streven. Maar gaat het nieuwe kabinet dat ook voor elkaar krijgen? Dat zullen we nog moeten afwachten. PZO gaat in ieder geval hard aan het werk om die duidelijkheid aan zelfstandigen te geven. Een tipje van de sluier is al wel gegeven. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren nog verder verlaagd dan eerder al is aangekondigd. En de nieuwe coalitie wil (nog steeds) schijnzelfstandigheid tegengaan en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Alles over het coalitieakkoord lees je in dit artikel.

X