Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet toekomst pensioenen ter consultatie voorgelegd aan veldpartijen. PZO is blij met de verruiming van de tweede pijler, en nog blijer met de verruiming in de derde pijler. De derde pijler biedt voor zelfstandig ondernemers immers goede en flexibele mogelijkheden. “De mogelijkheden van de vrijwillige voorzetting worden echter niet genoemd in het wetsvoorstel en dat is een gemiste kans” zegt Margreet Drijvers.

De kern van het wetvoorstel is de overstap naar een nieuwe manier van pensioen opbouwen, in het jargon een ‘nieuw pensioencontract’. Normaalgesproken is dat alleen iets tussen werkgevers en werknemers. Maar dit wetsvoorstel schept, zoals afgesproken in het pensioenakkoord, ook de wettelijke ruimte voor experimenten om de pensioenopbouw van zelfstandig ondernemers te bevorderen. Zelfstandig ondernemers die werkzaam zijn in sectoren die een experiment aanbieden, kunnen hieraan vrijwillig deelnemen en op deze manier aanvullend pensioen opbouwen.

 

Flexibiliteit belangrijkst voor zelfstandig ondernemers

Het mogelijk maken van pensioen opbouwen in de tweede pijler voor zelfstandig ondernemers is natuurlijk goed. In aanvulling op de andere pijlers kan het een mogelijkheid bieden tot aanvullend pensioenopbouw. Maar vergeet niet dat zelfstandig ondernemers zich graag richten op meerdere pijlers. Dat heeft alles te maken met de belangrijkste behoefte van zelfstandig ondernemers, flexibiliteit onder meer ten aanzien van de premie inleg, risico’s spreiden en het vaststellen van een pensioendatum.

PZO is dan ook vooral blij met de verruiming van de derde pijler. Margreet Drijvers zegt daarover: “Er worden zo grote stappen gezet naar een arbeidsmarktneutraal kader voor pensioenopbouw. De derde pijler biedt voor zelfstandig ondernemers immers goede en flexibele mogelijkheden.”

 

Vrijwillige voortzetting gemiste kans

Pensioenfondsen zijn op dit moment al vrij om de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting aan te bieden aan mensen die uit dienst treden en als zelfstandige gaan werken. Met de huidige wetgeving is de vrijwillige voortzetting beperkt in duur en de voorwaarden die pensioenfondsen stellen zijn divers. Het aantal zelfstandig ondernemers dat hier nu gebruik van maakt is dan ook beperkt en dat komt onder meer door het verminderde pensioenbewustzijn, de beperkte flexibiliteit en de hoge premiekosten. Meer ruimte voor een flexibele premie-inleg zou vrijwillige voortzetting interessanter kunnen maken voor zelfstandig ondernemers. “Dit punt is echter niet meegenomen in dit wetsvoorstel. Het is een gemiste kans om de mogelijkheden van de vrijwillige voortzetting niet in te zetten en deze verder te verruimen naar de behoefte van zelfstandig ondernemers”, zegt Margreet Drijvers.

 

Onze volledige reactie kun je hier lezen. Wil je meer weten over pensioen voor zelfstandig ondernemers? Bekijk dan ons kennisdossier.

X