Vorige week was er volop debat over de steunmaatregelen voor ondernemers en zijn er tal van moties ingediend. Het is goed om te zien dat onze input is meegenomen in dit debat. Kamerleden hebben veel aandacht gevraagd voor uitbreiding van steun aan kleine ondernemers. 

Verschillende Kamerleden diende een motie in om de partnertoets binnen de Tozo te laten vervallen, deze zijn helaas allemaal verworpen. Bij de TVL zijn wel wat openingen voor zelfstandigen gecreëerd. Zo zijn er moties aangenomen waarin Kamerleden de regering verzoekt om in kaart te brengen welke ondernemers er buiten de TVL vallen op dit moment en voor hen een oplossing te bieden.

 

Voor de grensondernemers die getroffen zijn is de motie om alles op alles te zetten om ook hen te ondersteunen aangenomen. Hoe dat er uit gaat zien, is nog onduidelijk.

Verder komt er binnenkort een nieuwe regeling, vanaf 1 maart, de TONK. Diverse Kamerleden vragen de regering om deze onder de aandacht te brengen van de ondernemers, de vermogenstoets weg te laten bij de uitvoering en voldoende middelen beschikbaar te stellen om de regeling ruimhartig uit te kunnen voeren. Ook hier stemde een meerderheid voor.

X