Vorige week heeft a.s.r. meegedeeld dat zij zullen stoppen met het aanbieden van het ZZP Pensioen. Het ZZP Pensioen is destijds mede ontwikkeld door enkele zelfstandigenorganisaties, waaronder PZO en stichting ZZP Nederland, om te stimuleren dat zelfstandigen op eigen wijze aanvullend pensioen opbouwen. Het resultaat was een lijfrentebeleggingsrekening met kenmerken die goed passen bij zelfstandige ondernemers.

Reden van besluit

PZO betreurt het dat het ZZP Pensioen niet wordt voortgezet, maar vindt ook dat de dienstverlening aan de deelnemers van zeer goede kwaliteit moet zijn. Nu dit niet meer door ZZP Pensioen kan worden gegarandeerd, is er begrip voor het besluit. De betrokken zelfstandigenorganisaties hebben zich hard gemaakt om eventuele negatieve gevolgen van dit besluit voor de deelnemers te voorkomen. Ook is steeds benadrukt, dat een zorgvuldige communicatie met de deelnemers is vereist, waarin deelnemers helder en volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van te maken keuzes, zodat hun financiële belangen niet worden geschaad. Op de website van ZZP Pensioen wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen en is de helpdesk van ZZP Pensioen bereikbaar om vragen te beantwoorden.

Aanbod van a.s.r.

a.s.r. doet aan de deelnemers het aanbod om zonder financiële schade over te stappen naar het Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit. De instapkosten hoeven niet te worden betaald. Daarnaast zijn de kosten voor de dienstverlening voor een periode van 10 jaar verlaagd.

Inzet van PZO

Een passende oudedagsvoorziening is voor zelfstandig ondernemers essentieel. PZO zal zich blijven inzetten om de belangen van de zelfstandige ondernemers in alle discussies hierover naar voren te brengen en de leden op een goede manier te blijven informeren.

X