De zzp-wetgeving minimumbeloning en zelfstandigenverklaring is van tafel. De bewindslieden stellen in hun brief van vandaag voor om het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken. “Een hele opluchting”, zegt Margreet Drijvers van PZO. “Jammer genoeg houdt het kabinet wel vast aan de webmodule en wordt binnenkort gestart met een pilot. Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, gaat de webmodule geen soelaas bieden”, stelt Margreet.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring van de baan

Vorig jaar kwamen er namelijk ongelofelijk veel reacties op de uitgeschreven internetconsultatie, en was er geen enkele die positief was over deze concept wetgeving. Vooral de verhoging van de administratieve lastendruk baarde veel zorgen. Daarnaast zorgde de voorgestelde wetgeving voor onduidelijkheid en werd het echte probleem niet opgelost. Maar wat gaan ze dan wel doen? Een pilot met de webmodule.

 

Webmodule

Het kabinet vindt de webmodule van belang omdat zo duidelijkheid over de arbeidsrelatie kan worden gegeven. Door een online vragenlijst in te vullen krijgt de opdrachtgever duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Na het invullen wordt namelijk aan de hand van een puntentelling een oordeel gegeven over de arbeidsrelatie. Het gebruik van de webmodule is overigens niet verplicht.

Het kabinet laat in de brief weten dat de webmodule in de meeste gevallen een juist oordeel kan geven over de arbeidsrelatie. “Wij twijfelen daar zeer aan”, zegt Margreet. “De rechters beoordelen dezelfde zaken al verschillend en de vragen die op de opdrachtgevers worden afgevuurd, zijn dermate ingewikkeld dat opdrachtgevers deze bijna niet kunnen beantwoorden. Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, zal het bepalen van de arbeidsrelatie altijd ingewikkeld blijven.”

Bovendien baseert het kabinet zich op een beperkt aantal casussen. Uiteindelijk zijn in de tweede testfase 84 casussen beoordeeld waar zwaarwegende conclusies aan worden gehangen. De afgelopen periode, waarin is gewerkt met de modelovereenkomsten, heeft rust gegeven. Wij pleiten er voor dat de modelovereenkomsten, die ook op sectorspecifieke situaties zijn afgestemd, behouden blijven.

 

Rust

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid op de arbeidsmarkt. Het is voor mensen zeker in deze tijd zo belangrijk dat ze kunnen blijven werken. Door de nadruk te leggen op de webmodule en op handhaving, raken zelfstandigen nog meer in onzekerheid. Wij roepen op om de broodnodige rust te brengen en laat zelfstandigen ondernemen en werken. Dat is wat ze nodig hebben.

X