PZO bestaat deze maand 20 jaar! Dat willen wij graag samen met je vieren. Daarom zijn alle geïnteresseerden van harte welkom voor een taartje bij hét exclusieve ondernemersevent van 2022. Aansluitend staan er inspirerende sprekers en een gezellige middag/avond op het programma. PZO heeft de afgelopen 20 jaar veel inzet getoond om de positie van zelfstandig ondernemers te verbeteren. We hebben veel bereikt door gesprekken met de politiek, maar ook door deelname aan vele commissies, werkgroepen en binnen de Sociaal Economische Raad.

20 jaar PZO in vogelvlucht

Zonder de steun en het vertrouwen van onze leden hebben we voor zelfstandig ondernemers niet kunnen bereiken wat we in de afgelopen 20 jaar hebben bereikt. Het is teveel om op te noemen, maar we willen er een paar dingen uitlichten.

 • Omvangrijk steunpakket voor zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis
 • Uitgebreid advies van de SER waarin wordt bepaald dat de zelfstandige als ondernemer wordt aangemerkt
 • Zelfstandigen kunnen meedingen naar aanbestedingen
 • Erkenning zelfstandig zorgprofessionals als zelfstandig zorgverlener in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Zelfstandigen kunnen makkelijker een hypotheek verkrijgen
 • Constante bijdrage aan het toegankelijk maken van het pensioenstelsel voor zelfstandigen
 • Betaaltermijn van 60 naar 30 dagen
 • De zo noodzakelijke flexibiliteit behouden in de aov voor zelfstandigen en samen met Vlok en FNV Zelfstandigen een waardevolle voorziening ontwikkeld
 • Veel onderzoeken naar zelfstandig ondernemers gedaan samen met Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap
 • Zetel in de Sociaal Economische Raad (SER)

Er is nog veel werk aan de winkel om de positie van zelfstandigen te verbeteren. PZO blijft zich daar ook de komende tijd voor inzetten.

PZO Ondernemersevent

Vier je het 20 jarig jubileum met ons mee? Vanaf 15.30 ben je van harte welkom voor een stukje taart, inspirerende sprekers en ouderwets netwerken bij:

 • Miele Experience Center;
 • De Limiet 2, 4131 NR Vianen
 • Donderdag 29 september 2022

Bemachtig je ticket hier.

X