Er is een akkoord bereikt over de standaard verzekering voor zelfstandigen tegen langdurig inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. En dat voorstel leidt tot veel vragen, heel logisch want wat betekent dat nu voor jouw situatie. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Waarom een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen?

Vorig jaar hebben sociale partners in het pensioenakkoord besloten dat zelfstandigen zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Om een meerderheid te verkrijgen in het kabinet is er toegegeven aan de wens van de PvdA en GroenLinks om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers in te voeren. Dat besluit heeft tot veel kritiek geleid. De minister heeft toen aan sociale partners gevraagd om een voorstel uit te werken en gaf daarbij de opdracht om zelfstandigenorganisaties erbij te betrekken.

 

Waarom is er niet met ons gesproken over dit voorstel?

Twee zzp-organisaties, PZO en FNV Zelfstandigen, zijn onderdeel geweest van de werkgroep om het voorstel uit te werken. Zij vertegenwoordigen ruim 150.000 zelfstandigen. Ook ZZP Nederland is steeds inhoudelijk nauw betrokken geweest bij het proces. Daarmee zijn zo’n 200.000 zelfstandigen vertegenwoordigd.

Ook andere zzp-organisaties hebben hun inbreng gegeven tijdens twee bijeenkomsten en ook schriftelijk. Alle inbreng is heel goed afgewogen en heeft op de één of andere manier een plek gevonden in het voorstel.

 

Wanneer gaat deze standaard verzekering in?

Het gaat nog zeker een paar jaar duren voordat deze standaard verzekering wordt ingevoerd. Dat komt omdat de minister hiervoor eerst een wetswijziging moet doorvoeren en vervolgens moeten het UWV en de Belastingdienst hun systemen aanpassen. Wij gaan er vanuit dat het op zijn vroegst 2024 wordt.

 

Wie moeten er meedoen aan deze standaard verzekering?

De verzekering gaat gelden voor: alle zelfstandige ondernemers zonder personeel met winst uit  onderneming, beroepsbeoefenaren (met resultaat uit overige werkzaamheden), directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten.

 

Wat zijn de uitzonderingen precies?

Bestaande verzekeringen op 3 maart 2020 worden geëerbiedigd. Je hoeft dan niet mee te doen aan de publieke verzekering. Op het moment dat je deze verzekering stopzet of deze afloopt voordat de AOW-leeftijd is bereikt, stroom je in de publieke verzekering.

Heb je nu nog geen verzekering afgesloten bij een private verzekeraard, maar wil je dat wel dan kan dat ook. Deze moet dan wel vergelijkbaar zijn met de publieke verzekering.

 

Ik ben DGA. Moet ik ook meedoen?

Ja. Ook DGA’s zonder personeel doen mee aan deze verzekering.

 

Kan ik mijn eigen verzekering nu opzeggen?

Nee. Het duurt nog wel een paar jaar voordat deze publieke verzekering werkelijkheid wordt. Wil je tot die tijd goed verzekerd zijn, dan moet je deze verzekering nog even houden.

 

Ik neem deel aan een schenkkring, moet ik dan meedoen aan de standaard verzekering?

Ja. Je kunt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering juist heel goed combineren met bijvoorbeeld een broodfonds, omdat je keuzemogelijkheden heb in de wachttijd. Als je kiest voor een wachttijd van 2 jaar,  ben je na de twee jaar dat je schenkingen krijgt van je schenkkring toch verzekerd van een basisinkomen. Bovendien valt de premie lager uit met een wachttijd van 2 jaar.

 

Ik heb al heel veel spaargeld, moet ik dan ook meedoen?

Ja. Alleen gelijkwaardige verzekeringen worden als een goed alternatief voor de standaard verzekering gezien. Als je voldoende geld hebt om bij arbeidsongeschiktheid 2 jaar te overbruggen dan kun je kiezen voor de wachttijd van 2 jaar.

 

Ik kan nu geen verzekering afsluiten, mag ik meedoen?

De verzekering is toegankelijk voor iedereen, er worden geen uitsluitingen gemaakt zoals bij de private verzekeraars wel het geval is. Iedereen doet mee, er vindt geen selectie plaats op leeftijd, beroepsrisico of kans op ziekte.

 

Ik ben nu (chronisch) ziek. Wat betekent dit voor mij?

Als je al (chronisch) ziek bent, is het nu vaak lastig om een verzekering te sluiten of deze wordt heel duur. Deze standaard verzekering kent geen uitsluitingen en ook geen hogere premies voor mensen die al ziek zijn of ouder zijn. Straks ben je dan sowieso verzekerd.

 

Kan ik dit wel betalen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost geld. Je kunt wel voor jezelf bepalen welke mogelijkheden voor jou het beste zijn. Kies je een langere wachttijd van 2 jaar dan wordt de verzekering goedkoper. Vanaf €20.000 bruto inkomen tot maximale dekking is de premie indicatief tussen de €120 en €220 bruto. Netto gaat het dan om €85 tot maximaal €150 per maand. De standaard wachttijd is 12 maanden. Je kunt ook kiezen voor 6 maanden of 24 maanden. Zo houd je grip op de premiehoogte.

 

Word ik er op mijn 60ste uitgezet?

Nee, deze verzekering loopt door tot de AOW-leeftijd.

 

Ik krijg al een AOW, geldt dit ook voor mij?

Als je al voorbij de AOW leeftijd bent dan hoef je niet aan deze verzekering mee te doen.

 

Ik heb naast mijn werk als zelfstandige ook een baan in loondienst. Moet ik ook meedoen?

Ja. Deze verzekering geldt voor alle zelfstandigen zonder personeel zoals eerder is aangegeven. Doordat wordt aangesloten bij de verzekering voor werknemers heb je geen last van verschillende systemen. Je krijgt twee uitkeringen, maar de uitvoering wordt in beide gevallen door het UWV gedaan.

 

Waarom is dit beter dan de bijstand die toch al bestaat?

De maximale uitkering is hoger dan de bijstandsuitkering. En als je een beroep moet doen op de bijstand dan moet je eerst je geld opmaken of je huis verkopen, maar het inkomen van je partner wordt ook meegenomen. Nu krijg je bij arbeidsongeschiktheid een uitkering en behoud je ook je spaargeld en je huis.

 

Waarom is er niet gekozen voor de IVA zoals werknemers die kennen?

Dee zogenaamde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) vonden de partijen aan tafel te weinig. Een IVA uitkering ontvang je als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat je herstelt. Feitelijk is dit bijna nooit het geval en zitten er vrijwel geen werknemers in deze regeling. Door hier voor premie te vragen, laat je zelfstandigen betalen voor iets wat ze nooit zullen krijgen.

 

Wat krijg ik eigenlijk?

Als je arbeidsongeschikt raakt dan krijg je vanaf de tweede ziektedag hulp bij re-integratie. Als je na je wachttijd (6 maanden, 1 of 2 jaar) nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je een uitkering.

 

Is dit voorstel nu helemaal klaar?

Nee. De verdere uitwerking gebeurt in de komende tijd. Het kan dus zijn dat sommige zaken nog veranderen, uiteraard zullen we dat proces volgen en onze input daarop leveren.

 

Heb je een andere vraag? Laat het ons gerust weten via secretariaat@pzo.nl.

 

X