Minister Koolmees laat in een brief aan de Tweede Kamer weten hoe het gaat met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Daarin schrijft hij dat de uitvoeringsorganisaties moeite hebben met de uitvoerbaarheid van het voorstel van de Stichting van de Arbeid. Het kabinet vindt de verplichte verzekering voor zelfstandigen zo belangrijk dat ze door gaan, desnoods met een andere aanvliegroute.

Voorstel lastig uitvoerbaar

In het pensioenakkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken voor zelfstandigen. Daarom kwam de Stichting van de Arbeid vorig jaar met een voorstel voor een standaard arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Nu geeft de Belastingdienst aan dat de uitvoering van het voorstel dat er nu ligt voor hen onuitvoerbaar is. Dat heeft onder andere te maken met de keuzemogelijkheden en de opt-out voor zelfstandigen die al verzekerd zijn. Bovendien ligt er vanuit andere dossiers ook al veel druk op de Belastingdienst en het UWV.

 

Keuzemogelijkheden van groot belang

Voor PZO zijn juist de keuzemogelijkheden enorm belangrijk geweest bij de totstandkoming van het voorstel. De groep zelfstandigen is erg divers en daarom is keuzevrijheid essentieel. Keuzevrijheid in de wachttijd, maar ook in de verzekering, bijvoorbeeld om aanvullend te verzekeren en de mogelijkheid van een opt-out voor wie iets anders op een goede manier heeft geregeld. Ook de betaalbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt.

 

Kabinet wil focussen op wat wel kan

Het kabinet geeft aan dat ze de arbeidsongeschiktheidsverzekering erg belangrijk vindt en daarom kiest zij ervoor om andere aanvliegroutes te bekijken en te focussen op wat wel kan. Dit zou echter niet het gevolg moeten hebben dat de keuzemogelijkheden voor de zelfstandigen verloren gaan. De verzekering moet goed aansluiten op de situatie van de diverse groepen zelfstandigen.

 

PZO blijft betrokken

PZO blijft betrokken bij het proces om de belangen van de zelfstandigen steeds naar voren te brengen. Minister Koolmees geeft aan dat verdere keuzes rondom de verzekering aan een volgend kabinet is. Het gaat dus nog wel even duren voordat de verzekering in werking gaat treden.

PZO streeft naar een basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ons sociaal stelsel hebben we echter niet zomaar gewijzigd. Deze verplichte aov moet in ieder geval een stap richting deze basisvoorziening zijn en niet een stap terug.

X