De kerstliedjes klinken alweer op de radio en dat betekent dat het jaar 2020 in zicht komt. Het nieuwe jaar brengt ook dit keer weer veranderingen met zich mee, zoals een nieuw BTW-nummer en een vernieuwde Kleine Ondernemersregeling (KOR). Naast deze nieuwe regelgeving, wordt er ook hard gewerkt aan andere regelingen. Lees daarover meer in dit artikel. 

BTW-nummer

Als het goed is heb je inmiddels een brief gekregen van de Belastingdienst waarin je nieuwe BTW-nummer staat vermeld. Dit nummer moet je vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken op je facturen en op je website. In je boekhoudprogramma zal je het BTW-nummer waarschijnlijk ook kunnen en moeten aanpassen. Meer informatie

 

Kleine ondernemersregeling verandert

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Je kunt gebruikmaken van de regeling als je omzet van een kalenderjaar onder de €20.000 blijft. Als je vanaf 1 januari 2020 wilt meedoen, had je je uiterlijk afgelopen 20 november bij de Belastingdienst moeten aanmelden. Je kunt je ook na 1 januari 2020 aanmelden. Dat betekent dat je vanaf het volgend tijdvak meedoet. Meer informatie

 

Nieuwe belastingtarieven 2020

De winst uit onderneming van een eenmanszaak, een vof en maatschap wordt belast in de inkomstenbelasting. Er waren altijd 3 tarieven, maar vanaf 1 januari 2020 zijn er nog maar 2 tarieven. Wanneer je ten minste 1225 uur werkt in je onderneming kun je ondernemingsaftrek toepassen. Onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek en deze bedraagt in 2020 is €7.030. Van de winst na de ondernemingsaftrek is 14% vrijgesteld door de mkb winstvrijstelling. Heb je een BV? Dan is de winst belast met vennootschapsbelasting. In 2020 is deze voor de winst tot €200.000 verlaagd met 2,5%. Over de winst tot €200.000 betaal je nu 16,5% vennootschapsbelasting over de winst daarboven 25%. Meer informatie

Naast de veranderingen in wet- en regelgeving zoals hierboven beschreven, zijn er ook ontwikkelingen die we komend jaar nauwlettend zullen blijven volgen.

 

Verplichte AOV

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zzp’ers moet komen. Inmiddels worden de onderhandelingen over de invulling hiervan volop gevoerd, waarbij PZO aan tafel zit en meepraat over de uitwerking. In februari moeten de onderhandelaars eruit zijn. Of dat gaat lukken, dan zullen we moeten afwachten. Meer informatie

 

ZZP-wetgeving / Wet DBA

Al lange tijd zijn verschillende kabinetten en ambtenaren bezig om met passende wetgeving voor zelfstandigen te komen. Dat blijkt ongelofelijk lastig, want de enige echte zzp’er bestaat nu eenmaal niet en past al helemaal niet in het huidige arbeidsrecht. Je bent dan inmiddels ook wel gewend dat regelgeving onduidelijk is, tot verwarring leidt, niet gehandhaafd wordt of zelfs wordt opgeschort. Er is nieuwe zzp-wetgeving gemaakt dat ter consultatie is voorgelegd aan Nederland. Daar zijn ongelofelijk veel, eigenlijk alleen maar negatieve, reacties op gekomen. De volgende stap is dat deze wetgeving, al dan niet aangepast, aan de Raad van State wordt voorgelegd. Als de Raad van State positief is, zal de wetgeving voor de zomer aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Meer informatie

 

Beleggers geraakt door nieuwe vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Menno Snel presenteerde onlangs zijn plannen om belastingplichtigen die veel spaargeld hebben tegemoet te komen. Het kabinet wil daarom iets doen aan de vermogensrendementsheffing. De staatssecretaris is van plan om de vermogensrendementsheffing op spaargeld te verlagen en die op beleggingen juist te verhogen. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor zelfstandigen die in hun oudedag voorzien op deze wijze. Meer informatie

 

Commissie Borstlap

Wij kijken met spanning uit naar het rapport en de aanbevelingen van de Commissie Borstlap over de toekomst van werk. PZO heeft veel met deze commissie gesproken en input gegeven over de positie van de zelfstandig ondernemer. Eind januari weten we meer. Het rapport zal veel stof tot nadenken geven en 2020 zal daardoor grotendeels worden beheerst.

X