Steunmaatregelen

Het kabinet kondigde half maart 2020 noodmaatregelen aan om getroffen ondernemers te helpen. Inmiddels is het steunpakket al een aantal keren verlengd en inmiddels afgeschaald vanaf 1 oktober 2021. In december 2021 zijn de steunmaatregelen weer opgeschroefd naar aanleiding van de lockdown. Op deze pagina vind je de huidige steunmaatregelen.

 

1. Vereenvoudigde Bbz

De meeste financiële corona-steunmaatregelen liepen af per 1 oktober 2021. Dit betekent dat de Tozo per 1 oktober is gestopt. Een zelfstandige die financiële ondersteuning nodig heeft kan op dit moment een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 is de Bbz vereenvoudigd en geldt er geen vermogenstoets. Op die manier is deze regeling vergelijkbaar met de Tozo die er voorheen was.

Meer informatie

 

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Alle ondernemers met minimaal 20% omzetverlies kunnen voor het 1e kwartaal van 2022 onder voorwaarden TVL-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.

Meer informatie

 

 

Ga langs bij je gemeente

In de brief over de steunmaatregelen wordt benadrukt dat er naast de reguliere instrumenten ook aanvullende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn voor ondernemers die hulp nodig hebben. Het gaat hierbij om onder andere coaching, scholing en schuldhulpverlening. Neem daarom vooral contact op met je gemeente om de mogelijkheden te verkennen.

 

 

X