Uitstel van betaling

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Om tijdelijk meer financiële ruimte te creëren kon je uitstel vragen van betaling van alle belastingaanslagen. Vanaf 1 oktober 2021 ben je weer verplicht om te voldoen aan de betalingsverplichting.

Meer informatie

 

Hypotheeklasten

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, worden aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken denken graag mee om een oplossing te vinden, zo kun je bijvoorbeeld uitstel van betaling van je hypotheeklasten vragen.

 

Uitstel betaling leningen

Om ondernemers meer financiële lucht te geven, geven banken uitstel van betaling van de aflossing op hun lopende lening. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken kun je hierover meer en actuele informatie vinden.

X